Lindengracht 4 Amsterdam

Lindengracht 4 Jordaan Amsterdam

Tot 1990 werd de stadsvenieuwing in de Jordaan voor een belangrijk deel bepaald door de Gemeente Amsterdam. Vanaf 1990 werden ook andere opdrachtgevers in de gelegenheid gesteld mee te doen. Voor grotere gaten werd samenwerking gezocht met projectontwikkelaars. Kleinere gaten, zoals Lindengracht 4, werd verworven door een particuliere opdrachtgever.
Er zijn 2 woningen gerealiseerd. Omdat het gebouw is gesitueerd nabij de hoek Prinsengracht – Lindengracht is er sprake van een bijna blinde achtergevel. Alle ruimten en de buitenruimte op de 2e verdieping zijn daardoor geori├źnteerd op de zuidzijde, in dit geval ook de straatzijde.

Lindengracht 4 Jordaan Amsterdam

Until 1990 the town renewal proces in the Jordan was to a large extent determined by the City of Amsterdam. From 1990, other clients got the opportunity to participate. For larger sites cooperation was sought with professional developers. Smaller ones, as Lindengracht 4, could be acquired by private clients.
Two houses are build. Because the site is located near the corner Prinsengracht – Lindengracht there is an almost blank rear. All rooms and the outdoor area on the 2nd floor are therefore oriented to the south, in this case the street.


Recent Work