Nieuwendammerkade 28 Amsterdam Noord

De Blauwe Engel – Amsterdam

In december 2012 is de omgevingsvergunning verleend voor de bouw van 22 ateliers aan de Pereboomsloot in Amsterdam-Noord.
Het stadsdeel Amsterdam-Noord heeft een bestemmingplan wijziging voorbereid voor de omzetting van het gebouw van ateliers naar woonwerkhuizen. De goedkeuring door de provincie wordt in september 2013 verwacht.
Inmiddels zijn wij gestart met het maken van indelingen voor de woonwerkhuizen. Omdat de diepte per travee verschilt, hebben we gezocht naar het omslagpunt waar het mogelijk wordt de oorspronkelijke ateliers te splitsen in 2 woonwerkhuizen.
Naast de daglichtberekeningen worden gelijktijdig ventilatie- en EP- berekeningen gemaakt.
Indiening van het aangepaste plan wordt nog dit jaar verwacht. Aansluitend volgt de gebruikelijke uitwerking, ofwel bouwvoorbereiding.

De Blauwe Engel – Amsterdam

The environmental permit is granted for the construction of 22 studio’s, Pereboomsloot in Amsterdam-Noord, December 2012.
The municipality Amsterdam-Noord has prepared a zoning change for the conversion of the function of the building, allowing a combination of living and working. The approval by the province is expected in September 2013.
We have now started making layouts for the new designs. Because the depth varies per travée, we’re looking for the tipping point where it is possible to split into two units.
Besides the daylight calculations, simultaneously ventilation and EP calculations are being made.
Submission of the revised plan is expected this year.


Recent Work