Het Nieuwe Fort

Het Nieuwe Fort

Twee oorspronkelijk geplande paviljoens tegenover de werf Het Fort aan de Nieuwendammerkade 28-D Amsterdam-Noord, worden vervangen door één gebouw met een extra verdieping. Vanuit het langgerekte binnenterrein blijft zo het zicht op de werf gehandhaafd en ontstaat de mogelijkheid een gemeenschappelijke tuin te realiseren aan het water.

Het nieuwe gebouw bevat 4 maisonnettes geschikt als woon-werkhuizen. De ligging aan de haven maken eigen aanlegplaatsen mogelijk.

The New Fort

Two originally planned pavilions opposite the site The Fort, Nieuwendammerkade 28-D Amsterdam North, will be replaced by one building with an additional floor. From the elongated interior area inbetween the existing blocks, the view is maintained on the harbor site and creates the possibility of creating a common garden next to the open water.

The new building contains 4 maisonettes suitable as residential houses that contain at least 50% workspace. The location at the port makes it possible to make berthes for boats belonging to the maisonnettes. 


Recent Work