Het Melarium

Het Melarium Delft – David Veldhoen

Dit project kwam tot stand uit een competitie voor een kunstopdracht van de Provincie Zuid-Holland, uitgeschreven door het Kunstgebouw. Het Melarium, een gebouw voor imkers en bijen, is in eerste instantie een kunstwerk. Omdat het daarnaast ook een gebouw is heeft David veldhoen ondersteuning gezocht. Samen met Claudia Schmidt hebben we de uitwerking van het voorlopig ontwerp, de WABO aanvraag er het bestek verzorgt.
In het voorjaar van 2015 is het project opgeleverd.

Het Melarium Delft – David Veldhoen

This project came about from a competition for an art assignment of the Province of South Holland, organized by het Kunstgebouw. The Melarium, a building for beekeepers and bees, is primarily a work of art. Because the artwork also is a building David has sought support. Together with Claudia Schmidt we have produced the building design. 


Recent Work