Ellebo Denmark

Ellebo – Denmark

De bestaande bouwblokken verkeren in slechte staat en zijn opgebouwd uit zeer kleine appartementen. De troosteloze omgeving van de bouwblokken wordt gedomineerd door geparkeerde auto’s.

Samen met Roos Offringa hebben we een voorstel gemaakt voor een geintegreerde aanpak op alle niveau’s.
– door gebruik te maken van de bestaande constructieve structuur was het mogelijk de trappenhuizen te vervangen door een corridor op de 2e verdieping. Deze corridor ontsluit maisonnettes die zich om de corridor voegen. Op de begane grond worden de woningen rechtstreeks ontsloten vanaf de galerijen, die gesitueerd zijn op de daken van de souterrains.
– de in het programma opgenomen uitbreiding is “verplaatst” van de beoogde 5e verdieping naar de hoeken van het plan.
– de bestaande geprefabriceerde balkons worden verwijderd en vervangen door vides met binnentrappen voor de maisonnettes.
– het gehele gebouw wordt voorzien van een tweede (nieuwe) buitenhuid die het mogelijk maakt alle buitenruimten uit te voeren als serre.
– de open bouwblokstructuur is vervangen door een “gesloten bouwblok” met 8 poorten. Het binnenterrein is autovrij en herbergt meerdere functies die bepaald zijn op blokniveau zoals speelplaatsen, groententuinen voor bewoners en sportveldjes.
– Het parkeren vindt plaats buiten het bouwblok onder de gracht.

Ellebo – Denmark

The existing building blocks are in poor condition and consist of very small apartments. The desolate area of the building blocks is dominated by parked cars.

Together with Roos Offringa we’ve produced a proposal for an integrated approach:
– The existing constructive structure offered the opportunity to replace the existing stairwells by a corridor on the 2nd floor. This corridor gives access to the maisonettes that are positioned vertically around the corridor. The houses on the ground floor are directly accessible from the galleries that are situated on the roofs of the basements.
– The expansion of the program is “moved” from the intended 5th floor to the corners of the plan. The block is closed.
– The existing prefabricated balconies will be removed and replaced by the voids and stairs of the maisonettes.
– The whole building is provided with a second (new) additional skin; the facade that makes the conservatories possible.
– The open block structure is replaced by a “closed block structure” with 8 gateways.
– The courtyard is car-free and contains several features that are determined at block level by residents such as playgrounds, vegetable gardens and sportsfields.
– The parking of cars is banned. Parking is made possible in the garage outside the block under the pond. The access for pedestrians is corresponding with the gateways.


Recent Work