Manhattan Transfer Shelter System

Manhatten Transfer Shelter System (MTSS)

Het programma voor het gebouw omvat voorzieningen voor daklozen om voor korte tijd de straat te ontvluchten. Alleen de slaapplekken zijn individueel; alle overige functies worden gedeeld. De gebruikers, getypeerd door Lou Reed:

“he’s found a book on Magic in a garbage can
He looks at the the pictures and stares at the cracked ceiling
“At the count of three”, he says,
“I hope I can disappear
And fly, fly away”

Lou Reed, New York, Dirty Blvd

Het gebouw is gesitueerd in Washington Street, Manhatten, op de in ongebruik geraakte Amtrac railroad. Het gebouw staat slank als trein hoog boven de straat alsof het ieder moment weer in beweging kan komen.

Manhatten Transfer Shelter System (MTSS)

The program of the building includes facilities for the homeless for a short stay. Only the sleeping places are individual, all other functions are shared. The users, typified by Lou Reed:

“he’s found a book on magic in a garbage can
He looks at the the pictures and stares at the cracked ceiling
“At the count of three,” he says,
“I hope I can disappear
And fly, fly away ”

Lou Reed, New York, Dirty Blvd

The building is located in Washington Street, Manhattan, on the former Amtrac railroad. The building is slim as a train, high above the street, as if it can depart every moment.


Recent Work