Looiersgracht 50 Amsterdam

Looiersgracht 50 Amsterdam

Het nieuwe gebouw met 18 appartementen, een bedrijfsruimte/kantoor en een parkeergarage is een ingewikkelde hoekoplossing omdat de eigenlijke hoek Looiersgracht – Looiersdwarsstraat niet tot de opdracht behoorde. Er moest om het bestaande hoekpand gebouwd worden. De opzet van het blok aan de Looiersgracht bestaat uit een portiek met trappenhuis en een halfportiek zonder trappenhuis. Het trappenhuis van het halfportiek bevindt zich in de zijstraat.
De gevel aan de Looiersgracht is opgebouwd uit 2 “elementen”; de inspringende gevel (3x) en de gevel met ramen/gaten (2x). De portiek bestaat uit 2 gespiegelde delen; de derde beuk is gespiegeld in het midden van de rechter raampartij en is zo meer dan het derde wiel aan de wagen. Vertikaal is de denkbeeldige vloerlijn verschoven naar borstweringshoogte. Daardoor wordt de eerste maat, die tussen bel-etage en 1e verdieping, 90cm groter dan de verdiepingshoogte. 1e-2e- en 3e zijn gelijk aan de verdiepingshoogte. Op der 4e verdieping wordt deze maat juist 90cm kleiner, Er ontstaat zo een “renaissancistische” maatverdeling; vertikaal 3 verschillende openingen, gecompleteerd met de nog kleinere ramen van de vierde verdieping.
De eigenlijke gevel ligt 1,2m van de rooilijn. Door de buitenruimten te beperken tot de helft van de inspringende gevel ontstaat door de lage glaslijn direct zicht op de gracht vanuit de woonkamers.

Looiersgracht 50 Amsterdam

The building with 18 apartments, a commercial / office- space and a parking garage was complicated because Looiersgracht – Looiersdwarsstraat, the actual corner building was not part of the assignment.
The structure of the block at the Looiersgracht consists of a portico with staircase and a half-portico without. The staircase of the half-portico is located in the other street round de corner.
The facade on the Looiersgracht is composed of two “elements”, the recessed facade (3x) and the facade with windows (2x). The portico consists of two mirrored parts, the third is mirrored in the middle of the windows on the right.
The ” imaginary floor” is shifted to parapet height. Thus, the first measurement, between ground floor and 1st floor, is 90cm higher than floorheight. 1st-2nd-and 3rd are equal to the storey height. The 4rd is 90cm smaller. All together it appears as a “Renaissance” facade; three different vertical openings, complemented by even smaller windows on the fourth floor.
The actual facade is 1.2 m from the building line. By limiting the balconies to half the lenght of the recessed façade a direct canal view from the living room is created by the glas that starts at floor level.


Recent Work