Bagijnhof Delft

Bagijnhof 13-39 Delft

Een voormalig nonnenklooster herbergt nu een groepswoningen met gemeenschappelijke voorzieningen. Deze liggen rond twee lichthoven, waarvan er één is overdekt met een lichtkap. Het nieuwe trappenhuis in het midden eindigt in een glazen dakopbouw, van waaruit het gemeenschappelijke dakterras te bereiken is.
Rondom het middengebied, met alle openbare en gemeenschappelijke functies, liggen de kamers als kloostercellen aan een kloostergang.

Bagijnhof 13-39 Delft

A former convent was transformed into several accommodations for groups with communal facilities. These communal facilities are situated around two courts, one of which is covered with a glassroof. The new staircase in the middle ends in a roof extension, that gives access to the communal roof terrace.
Around the central area, with all public and common functions, are the individual rooms situated, separated by an ungoing corridor, like the cells of the former a monastery.


Recent Work